Η ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1992 από τη συνένωση τριών ατομικών γραφείων μελετών με προσανατολισμό την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε έργα υποδομής και περιβάλλοντος.

H ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. βρίσκεται μεταξύ των πιο σημαντικών μελετητικών σχημάτων της Χώρας. Ειδικότερα στους τομείς παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και εκπόνησης μελετών έργων περιβαλλοντικής υποδομής

SIGMA ENGINEERING

What We Do

 

We build websites

We offer web design services for businesses, organizations and personal projects.
 

We Use Html5

HTML 5 adds a lot of great new features to your Web page and with most browsers support it.
 

Individual Approach

We offer hundreds of professionally designed and customisable website templates to choose from.
 

With CSS3

CSS3 will make your website more device-friendly, accessible by all browsers and devices.
 

Made with love

We take our work seriously. Your website deserves time, dedication and love.
 

Retina Ready

Retina display devices need proper graphics and content images. We do for you !

Our Works