Η ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1992 από τη συνένωση τριών ατομικών γραφείων μελετών με προσανατολισμό την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε έργα υποδομής και περιβάλλοντος.

H ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. βρίσκεται μεταξύ των πιο σημαντικών μελετητικών σχημάτων της Χώρας. Ειδικότερα στους τομείς παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και εκπόνησης μελετών έργων περιβαλλοντικής υποδομής

SIGMA ENGINEERING

Provoli Some of our Works

Why choose us

Provoli Communications is a Patras - Greece based website design and internet promotion company. We specialise in managing business looking to effectively harness the market potential of the internet.

Provoli Communications Inc, is dedicated to designing, developing, maintaining and improving the functionality of your organization's website.

Provoli Communications has been serving businesses and individuals for over ten years in dynamic website design, development and marketing campaigns.

We help customers identify the best ways to achieve maximum exposure on the Internet via search engine rankings and by presenting the best possible image for our clients.

Provoli Communications Inc, is dedicated to designing, developing, maintaining and improving the functionality of your organization's website.

Our goal is to enhance your online presence of your business. We will introduce to your website all the necessary functionality your website needs to drive your success.