Η ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1992 από τη συνένωση τριών ατομικών γραφείων μελετών με προσανατολισμό την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε έργα υποδομής και περιβάλλοντος.

H ΣΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. βρίσκεται μεταξύ των πιο σημαντικών μελετητικών σχημάτων της Χώρας. Ειδικότερα στους τομείς παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και εκπόνησης μελετών έργων περιβαλλοντικής υποδομής

SIGMA ENGINEERING

PrACSI Group of Companies a long experience in providing the Oil and Gas Industry with automation and control products and control systems for industrial complexes Petrochemical Plants and the Water, Power and Desalination Industry.

PrACSI has a wide experience in a number of systems, including DCS, PLC, SCADA, Metering and others. The engineering staff of PrACSI consists of Chemical, Electrical and Instrument engineers with mostly Oil & Gas experience ranging from 22 years to 5 years.

PrACSI Group

IPM - International Process & Metering company has a long experience in providing the Oil and Gas Industry with automation and control products and control systems for industrial complexes Petrochemical Plants and the Water, Power and Desalination Industry. IPM offers servicess throughout the Middle East via our service centers in United Arab Emirates, Iraq, Oman and Saudi Arabia.

Visit IPM

PrOCESS, is a Control Systems company, specializing in Safety System Integration for Hydrocarbon Industry, Process Automation, Instrumentation, Metering Systems and Regional Manpower Services for Installation, Construction, Erection, Commissioning and Maintenance of supplied or OEM equipment.

PRO C.E.S.S. FZE

ProCONTROL - Process Control Engineering & Safety Systems. Provide Middle East based Supply, Engineering and Services to the Industrial Sector, Oil and Gas and Utilities companies. ProCONTROL develops Middle East based cores of Technology for improving the productivity and environmental compliance of Middle East industries.

Visit PROCONTROL

Provoli Some of our Works

Why choose us

Provoli Communications is a Patras - Greece based website design and internet promotion company. We specialise in managing business looking to effectively harness the market potential of the internet.

Provoli Communications Inc, is dedicated to designing, developing, maintaining and improving the functionality of your organization's website.

Provoli Communications has been serving businesses and individuals for over ten years in dynamic website design, development and marketing campaigns.

We help customers identify the best ways to achieve maximum exposure on the Internet via search engine rankings and by presenting the best possible image for our clients.

Provoli Communications Inc, is dedicated to designing, developing, maintaining and improving the functionality of your organization's website.

Our goal is to enhance your online presence of your business. We will introduce to your website all the necessary functionality your website needs to drive your success.